THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION.

 
Serber och Heruler är sannolikt, samma folk!

 
Heruler eller Erilar, (gammalt latinskt namn, Eril i singularis) har varit närvarande i hela Europa, långt innan Kristi födelse. Enligt tolkningar från Elias Wessén, svensk arkeolog, historiker, Erilar har haft permanent vistelseort i Norden, på sydvästra kustremsan av Östersjön (Vorpomern, Hinter Pommern...), periodvis även på danska öarna, där senare, från 4-600 talen, uppträder serbiska Vender (Vendes, Vendlas..)
Enligt Wessén, därifrån, agerade Erilar som Vikingar, sjöfarare. Erilar har varit kända krigare och legoknektar i Auxilia Palatina i Romersk-Germanska imperiet.
Så som de hade bidragit till Romerska rikets uppkomst, likaså har Odovaker, kallad Erilarnas konung, 476 A.D. störtat Romersk-germanska herravälde i Europa, vilket skapade vrede i Rom och bland Germaner varför, ingen historiker skriver längre om Erilar.
Elias Wessén undrar om inte Erilar existerar vidare, därefter, dock under ett annat namn.
Erilar omnämns, lika så, som ett självständigt folkstam, sida vid sida med Goterna, vid norra Svarta Havet. Där ifrån antas Erilarna hade hämtat gamla runskriften vilken utvecklades av Goterna. Det sista är icke en gemen uppfattning. Dock bör anses vara själv klart att både kiriliska och latinska alfabetet utvecklades från ursprungliga runskriften med 24 tecken. Likheten finns. Utvecklingen har omöjligt gått åt andra hållet. Likaså är tämligen självklar att en enklare variant av runskriften, med 16 tecken utvecklades i Norden. Från den ursprungliga skriften? Eller mest logiskt kan vara att Gotterna utvecklade avancerade runskriften med 24 tecken från den ursprungliga nordiska med 16 tecken.
På 400 talet, under påtryckningar från Avarer (Hunner), överlämnade Serber sina ursprungliga trakter kring Azovska sjön, en vik i norra Svarta Havet. Det finns bara en förklaring varför Serberna divergerade vid Karpaterna under flykt från vilda Asiatiska stammar. Serberna viste att deras förfäder, sedan urtider, hade krigat genom hela Europa, och hade sina starkaste fäste kring södra Östersjön, i Pommern och på Balkan i Ilirien, (läs Erilien) dit dessa två serbiska grupper reste för att bosätta sig, permanent.

 
EliasWesséns tolkningar om Heruler, Erilar, 1927, citat:
1.    "Heruler voro mycket eftersökta som romerska legosoldater; de bildade en ständig kontingent av "auxilia palatina" inom den romerska hären..."
2.    "Odovaker som störtade det västromerska riket år 476 kallas Herulernas konung..."
3.    "år 267 seglade en Herulisk flotta ur Asovska havet ut på Svartahavet; genom Dardanelerna banade den sig väg in i Egeiska havet och härjade såväl på Mindre Asien som Attikas kust..."
4.    "Under 300- och 400-talen omtalas Heruler icke blott i Öster utan i väster som Vikingar och sjörövare..."
5.    "Det är bland Gotterna vid Svarta havet, som runskriften har skapats. Därifrån fördes den utefter stora handelsvägar mot norr, upp till Östersjöns södra kust och Sydskandinavien. Redan i slutet av andra århundradet e. kr. har runurna nått Norden. De anträffas äldst på smycken, vapen och redskap i de stora danska mossfynden i Syd Jyland och på Fyn.
Det finnes då starka skäl att förmoda att det varit Heruler, som från Svarta havet bragt kunskapen om runurna till Norden och här äro de förnämsta bärarna av densamma. Härpå tyder inte det märkliga förhållandet, att ordet ERILAR- vilket redan av Sophus Bugge tolkats som "HERULEN" förekommer i icke mindre än fem av runinskrifterna från den äldre vandrings tiden. Dessa träffas emellertid, förbluffande nog på vitt skilda platser i Norden: i Romsdalen och på Ringerike i Norge, i Östra Värmland i Skåne och på Fyn..."
6.    ...Herulerna, Erilar, har sålunda, enligt fon Friesen, under tiden 250-500 varit innehavare av Syd Jyland och Fyn.
Citat slut.

 
Utan vetskap om att Serber, redan under Antiken levde just kring Asovska sjön, Elias Wessén förklarar med ovanstående citat att Serber, Heruler, Erilar är samma folk.

 
Till minnet av serbisk inflytande i Skandinavien har vi flera substantiv av serbisk härkomst vilka, idag uppfattas som ur gamla skandinaviska namn: Bog (Gud), Vidar, Odens son (Vid, en av serbiska gudar), Erro (Ero, gamalt serbiskt namn för Serber i singularis, än idag i användning på Balkan, har sitt ursprung i Eril, Erilar, Erilien). Även benämning POMMERN är en svensk förkortning i bestämd form utvecklad från serbisk substantiv POMORJE eler POMERJE och betyder kustremsa, vid (på) havet. Liknande substantiv används idag på Balkan: POsavina (omkring floden Sava) POdrinje (kring floden Drina).... Direkt tänker man att PO är en preposition i dagens, serbiskt språk. Och detta stämmer. PO hade sannolikt figurerat som själv gående preposition i gammal Serbiska och väcker misstanke att svensk preposition PÅ, har sitt ursprung i serbiska PO, med samma uttal. Knappast tvärtom, Skandinavien --> Balkan. POMMERN heter jo inte PÅMMERN???

 
Svenskar förnekar inte att Vender var slaviska stammar. Citat:
"Vender var ett samlingsnamn för de slaviska stammar, som på 400- och 500-talen trängde in i området öster om Elbe efter det Goterna hade utvandrat därifrån under folk vandringstiden. De tre största stammarna var Obotriterna i nuvarande Mecklenburg, Lutizerna i nuvarande Brandenburg och Sorberna i nuvarande Sachsen. Andra stammar var Ranerna på Rügen, Pomrarna i Pommern, Polanerna omkring Ratzeburg? och Vagrerna vid Oldenburg". Citat slut.
Uppenbara påhitt???
Av alla dessa slaviska stammar man känner igen Sorberna (Serberna) och Polanerna (Polackerna) De andra hör hemma i sagovärlden. Deras benämningar har inget med slaviska folk att göra. På 400 och 500-talen, sannolikt, har slavisk tillhörighet ännu inte blivit definierat och vid tidpunkten har inte Sorber heller gått som Slavisk stam. Om man köper ovanstående och sannolik förklaring hur har namnet Pommern kommit till, då är skratt retande att slavisk stam som bodde i Pommern var Pomrarna? Det är möjligt att Slaver i Pommern kallades efter område där de levde (pomorje, se ovan) men detta är knappast deras ursprungligt namn. Det faktum att i dagens norra Europa av alla Slaver hittar man bara Polacker i sitt eget land och Sorber utspridda i norra Tyskland, provocerar fram tanken att samtliga övriga Slaver (som har försvunnit?) var självständiga, serbiska stammar. Vilket är sannolik sanning, som ingen idag vill, varken känna sig vid eller bevisa. Av namnet att döma hade Erik av Pommern (Bogislav Svantibor) varit en Serb.
Ytterligare bevis att "Pomrarna" var Serber bevisar följande citat av en svensk historiker:
...År 1135 drabbas t ex Norge mitt i hjärtat när den jämförelsevis avlägsna huvudstaden Konungahälla erövras och bränns av en flotta på 650 skepp under furst Ratibor av Pommern. För första gången har invasionsflottan hästar ombord..." Citat slut.
Ratibor är ett gammalt serbiskt namn, än idag, sporadiskt, förekommande på Balkan. Namnet finns i kyrkans almanacka. Så, "Pomrarna" hade utan tvekan varit Serber.
Observera att enligt svensk källa ovan, slaviska stammar, inklusive Serber, fans kring Östersjön redan på 400- och 500-talen. I historieböcker på Balkan läser man att Serber började vandring från sina hemtrakter, vid Asovska sjön, först på 600 talet. Vad är sanningen?
Sanningen är att Serberna, sedan länge, hade varit en maktfaktor på Östersjön. Än idag känner man till slaviska (läs serbiska) båttyper kring Östersjöns kusten. Den övre bilden är nästan identisk med Danskarnas vikingar skepp

 

 
Med största sannolikhet, de var Erilar, serbiska vikingar som till Norden, tog kunskap om båtbygge och lärde Skandinaver hur man bygger små, sjö värdiga, snabba, båtar så att Svenskarna idag, kan skryta om sina Vikingars, sjöfarartider. Detta förklarar varför är just Danerna, Danskarna, mest ryktbara vikingar bland Skandinaver. Jo, de levde sida vid sida, tillsammans med Erilska, det vill säga Serbiska vikingar. Observera att första hällristningar i Norden visar samma typ av båtar som användes i antika Grekland och i Medelhavet

 

 
Svenskar har alltid hittat på, när de författat sin historia. Hela världen "känner till" att Vikingar krigare, hade hjälmar med horn. Samtliga svenska arkeologer, idag, är överens om att detta är ett påhitt. Ingenstans har man i hela Skandinavien hittat en enda hjälm som hade eller kunde tänka sig, hade haft horn???
När Stockholms slott, 3 kronor, brann ned 7 maj 1697, förstördes nästan alla Sveriges dokument och handlingar. Sverige blev ett historielöst land. För att få mer fragment av sin historia, man måste förlita sig på isländsk, norsk, dansk, tysk, och engelsk litteratur och dess bristfälligt innehåll om en främmande stats historia. Därför är svensk, tidigare historia att betrakta som diktningar författade av national historiker.
Av samma anledning, svenska entusiaster, pilgrim vandrar, genom hela Europa över land och berg, släpande på sina små "Vikingar" båtar, fram till Svarta och Azovska havet för att bevisa WE WAS HERE. Det är bara svenska socialdemokrater som kan hitta på liknande företag, gå till fots genom hela Europa dragande sina båtar över torra marker. Herre Gud, varför i hela världen, just till Svarta Havet??? Sanningen är att det var Erilar, Serber vilka sjövägen, från Azovska Havet, redan vid Kristi födelse, kom till Skandinavien, på vägen, härjade genom hela Europa och skapade myten om Vikingar. Mellan Svarta havet och övriga Europa har alltid funnits en vandrings väg på land som nyttjades av Serber och Goter, redan under Antiken. De lämningar som hittades där, härstammar från Erilska "vikingar", Serber, gående till fots och knappast tillhör Skandinaviska Vikingar vilka hade så mycket i huvudet för att begripa att båtarna var byggda för färder på sjön. Hjulet var uppfunnet för länge sedan och hade man tänkt sig att färdas med båtar över torr land, då hade båtarna varit försedda med hjul. Amfibie fordon av något slag. Vikingar tiden i Skandinavien, börjar först med yngre järn ålder 800-talet...

 
Om allt ovanstående är sant, vem och varför har förfalskat Europas Historia? Vem författade Europas Historia?
Antikens Historia är tolkad efter dikter. Odiseyen och Iliaden... Historiker som ett yrke uppträder sannolikt inte innan väst världens första historiebok introducerades. Gamla testamentet, senare Nya testamentet, Bibeln. Båda delar sammanfattade av Israeler. Innan dess man antecknade inte "det som har hänt" det som eftervärlden skall ihåg komma. Hade man gjort något märkligt i livet då kom man ihåg när han dog. Varför skulle man bry sig om när man föddes. Om inte för att, en gång om året, slösa pengar på födelsedags kallas. Som exempel, Sveriges första konung som man känner till när han föddes var Johan I Sverkersson född 1201. Man känner inte till exakt lands faderns, Gustav Wasa Erikssons födelse datum.
Historien författarna spred sig från länderna kring Medelhavet med spridning av kristendomen och kom sent till Norden.
När Erilarnas konung Odovaker störtade väst-romerska riket, 476 AD i Rom och bland germanska stammar fick Erilar, Serber förbannelse över sig. Därefter har Norra Europas Serber (Vender) varit i krig med Germaner och besegrades först på 1200-talet. Europa rörde inte en fena när Otomanska muslimer gick in på Balkan och besegrade Serber. Praktiskt taget samtidigt, på 1300-talen, drog sig Morerna från södra Spanien. Hade detta varit en uppgörelse mellan Påven och muslimer?

 
När, praktiskt taget, alla Europeer (utom katolsk adel) var analfabeter, historien författare (förfalskare) fanns i Rom och bland Germaner i katolska kloster under översyn av kardinaler. Världen skulle räddas (erövras) av katoliker. De skrev ned allt som var i kyrkans smak resten skall bort glömmas. Erilar blev Heruler, Heruler blev Vender, Erilien på Balkan blev Irilien. Och Serber på Balkan idag, efter 500 år under Turkar känner inte till varifrån kommer deras gamla namn ERO (erå), än i dag i användning på Balkan. Hur skall man kunna koppla Ero med Ilir ("urinnevånare på Balkan"). Ero och Eril, däremot, måste ha något gemensamt.
Mycket listig historien förfalskning iscen satt av katolska kardinaler. Det finns även Kroater som gör gällande att de funnits kring Östersjön under medeltiden vilket förklarar varför Kroater pratar idag serbiskt språk, trots sitt ariska ursprung, från Persien??? Varför använder inte Kroater en variant av persiska språket?? Så som man gör, till exempel i Pakistan och pratar Urdu.
Det faktum att i dagens Polen hittar man, sporadiskt, manligt namn Darijuz (Persiska kejsare Dareios, Darius, Darije) tyder på en, sannolikt av katolikerna uppdiktad, samband med Persien. Även om i området fanns stammar från Persien har dessa varit obetydliga i mängden. Annars skulle de aldrig börjat använda ett slavisk språk som polska eller serbiska så som Kroater gör idag på Balkan. Med största sannolikhet, de slaviska (serbiska???) stammar kring Östersjön, öster om svenska Pommern, vilka tidigt blev kristna katoliker, hedrades av kardinalerna med uppdiktad, arisk härkomst från Persien och fick bära namnet Kroater, Krojcare efter tysk benämning för kors. Sannolikt därför har Kroater alltid varit hänsynslösa försvarare av katolska kyrkan, bland annat under 30-åriga kriget. Det går ett rykte att de var Kroater som 1632 vid Lützen, dödade och massakrerade Gustav II Adolf, när han, avväpnad, tillkänna gav att han var Sveriges Konung.
När Kroater flyttade till Balkan fick de ett nytt namn från sina kardinaler. En Kroat blev Horvat, Hrvat.

 
Nyligen (2005-12-11) har en kroatisk krigsförbutare blivit tillfångatagen i katolska Spanien. Han hade falskt pass i namn Kristian Horvat vilket betyder Kristen Kroat. Fantastiskt. Kristna slaktare har alltid lyst med mycket fantasi.

 
Observera att Serberna kring Östersjön var sista av alla som tog kristendomen, på slutet av 1200-talet och senare med protestanter, Lutheraner, gjorde uppror mot katolicismen.
Dessförinnan hade Serber samma religion som Vikingar. Av alla kristna idag, bara Serber har en helgon med namn Vid. En av tidigare gudar som inte fick glömmas och togs i kristendomen. Vid är sannolikt Vidar en av Odens söner. I folkmun i Serbien, Vidar benämner nogon som är duktig på att göra bot på sjukdomar.

 
Norra Europas Serber har tillsammans med Vikingar deltagit i plundringar av kristna kyrkor och kloster runt Europa för att rädda Europa från kristendomen. Därför är det mesta, man idag läser om Asatron, sammanfattad av "historieskrivare" förfalskare, i katolska kloster, runt om Europa av munkar, för att svartmåla en "hednisk" religon. Först 1000 år senare, idag, börjar man igen ifrågasätta kristendomen eller delar utav.

 
Vikingarnas religion kretsar kring två stammar. Vaner och Asar, Asa Gudar.
 
Enligt en av sägnen (Heimskringla tålkad av isländske historiker Snorre Sturlasson) Vikingarnas "religion" Asatron och levande "guden" Oden kommer från Asland med huvudstad Asgård, i Asien, just från område kring Asovska havet där Erilar, Serber hade varit bosatta långt innan Kristi födelse. Notera likheten, ASAR ASIEN ASOV. Serbernas religion lika som Vikingarnas Asatron, av katolikerna omtalad som hednisk religion, handlar inte om dyrkan av absurda händelse förlopp, som att gå på vatten, bota sjukdomar med en beröring eller vakna upp efter att har varit död två dagar. Asatron var dyrkan av levande krigare, Asarna, kunniga om naturlagar, mycket praktiskt lagda, folkledare, alltid i spetsen, framför folket och därför av folket betraktade som "gud" (Bog). Dagens betydelse av ordet gud har tillkommit med Kristendomen för att med en gammal benämning förklara en abstrakt varelse som ingen har varken sett eller hört talas om tidigare. Den nya guden blev genast mycket bättre än alla tidigare gudar. Vikingarnas "gud" Oden med sina söner, enligt Sturlasson, levde bland annat i trakterna kring Sigtuna och har sina rötter i Asien, där floden Don rinner i Asovska havet. "Till vänster därom fanns Erop, (Erilarnas land?). Till höger om Don fanns Asien, där låg Asland med huvudstad Asgård. I staden levde en hövding vid namn Oden. Oden själv var en stor krigare som hade rest vida och hade skaffat sig stor makt. Han var segerrik och han segrade i varenda strid... ...Sedan färdades han norrut till havet och slog sig ner på en ö; Odensö (Odense) på Fyn (Danmark)..."

 
Gudarna kom från Asovska sjön? Har vikingarnas gudar pratat en variant av slaviskt språk? Då är sannolikt att förstå att benämning för en gud i Norden var Bog. Än idag i slaviska länder kallas Gud för Bog, uttalas båg. Där hittar man förklaring för dagens betydelse av svenskt ord bog. Framskjutande, vågbrytande parti på en båt. Motsvarande främre delen hos ett djur. Bogesund, tidigare Bogö har sannolikt, en gång i tiden varit hemvist för någon som ansågs vara en Gud, en Bog. En av Odens söner? Brage? Just trakterna kring Bogesund ägdes av nordens mest ryktbara (senare) frälseätter. Brahe, Vasa, Styre...

 
Ovanstående förklarar varför har Pommern Serber alltid hållit god kontakt med Sverige

 
På grund av Kristendomen, katolicismen och senare under Karl XII försämrades Sveriges relation med ortodoxa Ryssland. Samtidigt började man definiera slavisk tillhörighet. I Sverige kom man på att även Vender, Erilar, Serber, vilka tidigare, hade en enorm inflytande och betydelse för utveckling i hela Skandinavien var egentligen Slaver, som Ryssar. Detta fick inte ihåg komas för kommande generationer. Många av kvarvarande Serber, Sorber, än idag utspridda över hela i synärhet norra Tyskland, har aldrig visat sympatier för Ryssar. Några har sannolikt som alla andra Tyskar varit i krig mot Ryssar under II Världskriget.

 
Storlassons tolkning om Asarnas härkomst, från Asovska sjön, har varit vedertagen uppfattning i Sverige. På 1800-talet när man i Sverige lade grunder för extrem svensk nationalism och började med rasbiologisk forskning, blev man orolig att Vikinga gudar pratade ett Serbiskt språk och Storlassons tolkningar förklarades som en ren spekulation???
För att ingen någonsin skall komma på att guden Oden kallades för Bog (båg), serbisk benämning för gud, svenska nationalhistoriker hittade på en ny betydelse för ordet båg. Är svenska ordet bög lika så en skämtsam utveckling från ursprungliga ordet bog. Hur som helst när svenskarna drar i krig nästa gång, de behöver inte ta med sig kvinnorna, som förr i tiden. Är dagens betydelse av ordet AS (Asagudar) likaså uppfunnet av katolska kyrka?
Sambandet mellan Heruler och ordet Erilar funnet på svenska runstenar tolkas även som att Erilar kan betyda: " Eril är Jag (Herul)." Detta innebär att ägaren av runstenen skröt med sitt Erilska ursprung och att vara Eril ansågs vara något märkligt. Kan det vara så att Earl adlig titel i England har koppling till Eril, Eriler. I så fal, hur är det med en svensk adelsman som kallades för Jarl. Birger Jarl på 1200-talet grundaren av Stockholm var gift med en slavisk (läs serbisk) kvinna. Var han också av Serbiskt, Erilsk, ursprung och därför kallades för Jarl, Earl? I början av 1200-talet hade Serber (Sorber) Hela Norra Tyskland fortfarande i egen besittning och har varit en maktfaktor i norra Europa och Skandinavien. Oavset hur man tolkar ovanstående det hade inte varit skam för en Jarl att gifta sig med en kvinna av serbiskt ursprung. Först på 18 och 1900-talet beskriver svenska historiker slaviska Vender kring Östersjön som sjörövare som atackerade Sverige, Öland, Gotland...
__________________________________

In på 1800-talet har Sverige inte återhämtat sig efter Karl XII:s irrande genom hela Europa och Gustav III:s meningslösa krig. Hungriga Svenskar började utvandra. För att höja moralen hos folket och få medborgarna motiverade att arbeta, började man med "rasbiologisk forskning" på hemmaplan och fann att Samer tillhörde lägre folkgrupper. Pigment lösa, "riktiga" Svenskar visade sig vara nord arier, överlägsna alla andra folkgrupper. Det gjorde susen. Sverige började återhämta sig och resultatet av Sveriges rasbiologiska forskning fick Tyskarna att dra igång två Världskrig. Genom att hålla sig utanför båda krig, kunde Sverige dra stora fördelar och än idag har råd med att dela Nobelpris och demonstrera sin ariska överlägsenhet.
Redan innan Karl XII död, hans främsta militärer, Arvid Horn, Thore Gabriel Bielke... insåg Sveriges meningslösa krigs politik. Bielkes livrustkammare byggdes om senare, till skrivkammare. Därefter skulle Sveriges krigsföring mot omvärlden ske bakom ett skrivbord. Exakt avbildning av Bielkes ursprungliga livrustkammare finns i Kungliga livrustkammare på Stockholms Slott och visas för att narras med turister från länder ruinerade under I och II Världs krig. Jämför med ritningen till vänster, från Thoreholms slott utanför Trosa. Liknande rum finns inte på hela slottet, livrustkammaren är borta. Skrivkammare byggdes aldrig på någon av Sveriges medeltida slott. Pappersarbete, skrivarbete sköttes från grevens förmak eller sängkammaren. Författaren av detta stycke, kom över slottets ritningar av en slump. Dessa visas inte i offentliga sammanhang, på museer...
Frälse ätten Bielke, synonym för Sveriges krigsföring under medeltiden, blev känd redan på 1200-talet, varefter har samtliga Bielkar varit höga militärer.
Ovanstående lade grunder för Sveriges framtida utrikes politik, Sveriges manipulerande, intalande, bedragande retorik, vilket är kännbart än idag. (På samma sätt fungerar Sveriges domstolar) Man ser gärna till att andra länder råkar i krig, man håller sig utanför och drar fördelar av situationen. Sannolikt därför avrättas eller råkar ut för olyckor Sveriges politiker vilka i manipulativa syften, lägger näsan i andra länders inrikes politik. Hilda Andersson (?), Folke Bernadotte (Haganah), Gustav Adolf Bernadotte (?), Dag Hammarskiöld (?), Olof Palme (sannolikt en invandrare), Anna Lind (en invandrare från Jugoslavien)...

 
Modellen av Bielkes "skrivkammare" på Stockholms slott kallas mycket riktigt för Tureholms rustkammare. Inga kommentarer därutöver. Se bilden till höger. På Thureholm (Tureholm) ligger rustkammaren, avsides, i anslutning till övriga tjänarkammare. Man kommer ditt genom en smal, obekväm trappa, vägg i vägg med slottets stora trappor. Se ritningen. Det är lågt i taket som i alla andra tjänarkammare. Rustkammaren användes för att förvara vapen där tjänarna reparerade vapen och kanske tillverkade, monterade enklare vapen. Alla bössor, hugg och stickvapen var gjorda i vanligt stål och måste smörjas veckovis. Vapnen som inte användes ofta, var konserverade, indränkta i animaliskt fet av något slag. Medeltida rustkammaren var en olja luktande verkstad, varifrån tjänarna hämtade beväpning till greven... På Stockholms slott ser man i rustkammaren en person sittande vid ett bord mellan fönstren. Av klädseln och peruken att döma det är greven själv. Sitter han vid en arbetsbänk eller vid ett skrivbord? Han sitter vid ett skrivbord som aldrig funnits på grevens vapen verkstad. I spegeln ser man hans grova ansiktsdrag. Krigaransikte. Från sin rustkammare, bakom ett skrivbord, krigar han mot omvärlden. Från Stockholm slotts livrustkammaren, flinar han åt miljoner Judar, Ryssar, Britter, Amerikanare... dödade under Andra Världskrig och i dagens konflikter världen över. Detta är svenska sättet.
Sveriges rasbiologiska forskning har skapat hat mellan raserna, ansvarig för all senare, krigsföring i Europa, med en dominoeffekt som varar än idag.
Generationer Svenskar har passerat genom slottsmuseum. Modellen av Thoreholms livrustkammare har varit en inspirationskälla för blivande politiker, militärer...
Hur länge dröjer innan man börjar med renovering av Kungliga livrustkammare på Stockholms slott?
(2008.04.17)
__________________________________

Svensk statsministern besöker idag muslimska moskeer medan några hundra tusen muslimer, Araber och Turkar hotar och provocerar författningen i hela Skandinavien. Har kristendomen äntligen lyckats med det vad man påbörjade på 1200-talet, omvandlat alla Skandinaver till töntar. Eller, är detta svenska sätt att provocera muslimer i krig med Amerikanare, Britter... Sverige är inte hotad av Islam för det. Likaså har Sverige aldrig varit hotad av kommunismen. Man hade råd med att överklass sonen Hjalmar Branting (1860-1925) drog i gång "arbetarrörelsen" hällde olja i elden och hjälpte Tyskland, där man redan serverat på fat kommunismen för att distribueras till slaviska länder. Har Tyskland någonsin, i sin helhet, varit hotat av kommunismen? Nähej inte det heller. Finns fortfarande någon som tror att Andreas Bader, Ulrike Meinhof, barn till nazister från II Världskrig, samarbetade med Araber, var kommunister, och därför sprängde amerikanska anläggningar i Tyskland.
En av Sveriges sentida socialistiska personligheter, Olof Palme, var en uppenbar national socialist (nazist). Annars hade han åkt till sitt hemland, Estland, där socialismen var på språngmarsch, när han levde. Han var 10 år när han flydde därifrån, med föräldrar, efter att nazisterna förlorade kriget. Sannolikt därför kommer vi aldrig att få veta vem mördade honom.
Har sönderfall av Jugoslavien, på bekostnad av Serber, börjat, redan, mitt i kalla kriget i september 1965 när Sverige och Jugoslavien tecknade avtal om utbyte av arbetskraft "socialist stater" emellan och Juggarna tilläts att välta in i Sverige utan uppehållstillstånd. Bara ett giltigt, tomt, jugoslaviskt pass. 25 år senare började sönderfall av Jugoslavien, med uppmuntran från Sverige och Sverige tog omgående en partisk ställning. Det skulle ha funnits en analytiker som antecknade allt som blivit sagt och gjort därefter. Manen som skapade Republika Serbska, på serbiskt område, i Bosnien, kallas idag av Karl Bildt för en opolitlig typ mm.
__________________________________


 
SNART PÅ DENNA SITE, SVAR PÅ FRÅGOR:
Vad ligger, egentligen, bakom Sveriges rasbiologiska forskning på 1800-talet? Nationalismen eller krafter med rent ekonomiska intresse i Sverige? Vad blev resultatet? "Brödrafolket" på kontinenten bombades sönder under två Världs krig!
Har vendeltid i svensk historia (550-800 AD) att göra med Vendernas (Vendes, Vendlas...), Serbernas inflytande i Skandinavien?
Vem ligger bakom slottsbranden Tre kronor? Varför?
Vem sköt Karl XII? Var det en serbisk karolin från Pommern?
Varför går inte att spåra Gustav Vasas stamfäder längre tillbaka än till 1350?
Varför heter släkten Vasa ätten och inte Vase ätten?
Varför envisades Vasa med att titulera sig som Sveriges, Götes och Vendes konung. Venden, Pommern, Meklenburg... tillhörde inte Sverige när han var konung.
Vilka av Sveriges mest ryktbara frälse ätter har varit smyg katoliker, under Sveriges stormakts tid? Varför?
Vilken av Sveriges krigar konungar hade farsa vid namn Jovan (Johan) Kazimir? "Kazi mir" betyder på serbiska "säg fred" (annars är du dödens???)