ETT RASISTISKT SVINERI

 

 

En uppfinnare, stämmer ICA för patentintrång med uppsåt genom användning av patent ”transportör för rullcontainer” utan att har betalt licens för nyttjande. Uppfinnaren kräver ersättning och under hela förhandlingen gör gällande att ICA begår patentintrång.

ICAs inställning: ”Konstruktionen överensstämmer inte med patent kravet. Om det skulle visa sig att så är fallet, patentet skall ogiltigt förklaras...”

 

 

Förhandlingen i tingsrätten pågick 1998- 2003.

Det rådde tydligen en uppfattning att uppfinnaren ”lurade någon” genom att han, medveten om att han råkade i samarbete med några nazist ägda företag, har skaffat skriftlig bevisning till styrkande:

Att han är uppfinnare av patentet som ICA använder.   http://sno.bravehost.com/fabri/

Att ICAs leverantörer ”bara tog konstruktionen” och levererade till ICA.

Att, innan ICA började med användning, viste ICA att det handlar om en uppfinning som patentsöktes.

Att ICA, enligt köp handlingar aldrig upphandlade uppfinningen.

Att varken ICA eller leverantörerna ville teckna ett licens avtal med uppfinnaren.

Att ingen annan kunde göra anspråk på ägandet av uppfinningen.

Uppfinnaren hade inte råd med en advokat och förhandlingen gick ut på att lura uppfinnaren att säga något som skulle användas mot honom så att han förlorar målet. Man blundar samtidigt att ICA ljuger  under hela förhandlingen vilket uppfinnaren bevisar kontinuerligt.

 Allt som tingsrätten kunde fästa sig vid är följande citat av uppfinnarens tolkning om patentintrång efter ICAs påstående att konstruktionen inte stämmer med patentkravet:

”Vid beräkning av ersättningskravet i målet T 13711-98 har man tagit hänsyn till att anordningen som levererades till ICA inte uppfyllde patentkravet till 100%.” Se Abil 42, svar på tingsrättens fråga om ICAs transportörer överensstämmer med patentkravet. Sista mening stycket 3 på sid 2.

Uppfinnare menar att under alla omständigheter, intrång förekommer i vissa transportfall, beroende på förslitningsgraden av containers hjul vilket förklarades med en ritning och därefter i Hovrätten även med en modell. Se ytterliggare förklaringen i Svea Hovrätt:

http://sno.bravehost.com/dom/komplet.html

 

Tingsrätten tolkar citatet, oåterkalleligt, som att uppfinnaren menar att patent intrång inte föreligger. Varför stämde han ICA iså fall?

Uppfinnaren säger att man inte kan tolka citatet som att man kräver ersättning för något som aldrig nyttjas enligt patentkravet.

ICA passar på och ljuger: ”Nej de som vi använder stämmer inte överens med patent kravet.” Det påstår även ICAs vittne under vittnesed, vilket enligt utlåtande från en patentbyrå är en uppenbar lögn. Och det skiter svenska domstolar i.

Hade uppfinnaren ljugit i tingsrätten under sanningsförsäkran då hade han fått fvngelse upp till 8 år.

Får man kalla ovanstående för ett fascistiskt svineri?

Nej om man utgår ifrvn att rättens sakkunniga ledamöter i en patenttvist inte behöver ha kännedom om procent räkning, maskinelement och ritningsläsning.

Och när uppfinnare förklarat på ett fint sätt att ledamöterna i svenska domstolar är dumskallar, går inte längre att göra något åt rättegången. Det skulle annars betyda att en dumskalle medger att han är en dumskalle. Det går ju inte i en rättstat. Eller hur? Det är bara intelligenta och felfria som läser utantill böcker tryckta på cigarettpapper, häckar i svenska domstolar och trakasserar folk som gör saker vilka ligger utanför deras egen fantasis omfång.

 Alltså sagt är sagt. Vad spelar det för roll att ICAs vittne begår mened i tingsrätten och domstolar avsiktligt (?) misstolkar en uppfinnare. Läs:

http://sno.bravehost.com/dom/

 

Om du inte tror att allt ovanstående är sant ring revisionssekreterare Ulf Melchior hos Högsta Domstolen.

Tfn: 08 – 561 666 74. Han har haft hand om sista ansökan om resning och återupptagande av mål:

http://sno.bravehost.com/resning.html

Om inte lagmannen känner till, berätta för honom att suppleanten i uppfinnarens aktiebolag, tillika uppfinnarens dotter fick halsen avskuren 9 månader efter uppkomst av patenttvisten.

Högsta Domstolen avslår ansökan 2009-09-18.

Var är nazistiska åklagar svinet att åtala storföretaget som ljuger i tingsrätten under vittnesed. De finns inte någon som kan åtala svenska advokatsvin.