PATENTINTRÅNG MED UPPSÅT

 
  Svenskt patent, 502 875 meddelat 96.02.05, transportör för rullcontainer, interna rullpall, rullvagn, flyttbara fixturer med hjul... Genom att ljuga i domstolar har Svenska ICA använt patentet, 20 år, utan licens. Se, till höger, första applikation, pålastningstransportörer hos ICA i Växjö. Senare, vid längre transporter i försök att kringgå patentkravet har ICA, sannolikt, placerat plåtskydd kring containers fasta hjul. Trots detta har konstruktionen varit skyddad enligt patent kravet. ICA har uppsåtligt begått patentintrång.

 
http://sno.bravehost.com/fascist/akla2.html

 
OBS! JAVA animeringen är på 5 MB. Nedladning, till arbetsminne, har börjat automatiskt och tar någon minut, även vid en snabb uppkoppling. Nedladningen avbryts om Du går till en annan sida. Det går inte att ladda animeringen till hårddisken. Kolla att nedladningen inte avbryts. Annars tryck på Refresh.

 
Animeringen visar transportörer infällda i golvet, där transportkedjans ök ligger i höjd med golvet.
Man kan låta drivstationen och vändhjulet vara infällda i golvet medan transportören ligger utanpå med kedjans ök c:a 65mm ög.
Låter man allt ligga utan på, ligger kedjans ök c:a 180 mm ög.
Behov av pallvagnar och gaffeltruckar finns inte. Utanför transportsystemet rullpall flyttas med hjälp av ett löstagbart handtag.
OBS! Då ingen klämrisk förekommer, enligt svenska skyddsnormer, man behöver inga skydd kring transportören. Skyddsgaller behövs endast vid hissar, vridanordningar och kurvor. Transportören utgör ingen, egentlig, hinder för rörelse genom lokalen då transport "rännans" höjd ligger mellan 60 och 230 mm. ög. Vid infälld montage, man kan vid behov nedfälla i golvet rännans sidor så att även en truck kan passera över transportören.

 
OBS! Animeringen är en gammal Java applikation och kan inte ses i nya OS. Det går utmärkt i Windows XP med tillhörande Microsoft Explorer. Kan hända att det går bra även med Vista.

 
 
Ställ in egen önskad, hastighet.
Optimal hastighet för lång livslängd är 5 - 12 m/min.

 
Jämför animerad transportör med ”skrotet” efter pålastningstransportörer på fotografiet.
 
Här visas några stillbilder från animeringen:
 
     

 
Vid konstant hastighet och fullt utvecklad friktion, i patenterad transportör, under transport på vågrätt underlag, friktionskraften mellan fasta hjul och glid listerna går mot noll. Detta under förutsättning att länkhjulens lagring, kring axeln, inte är skadad och friktionsarbetet i lagringen gar mot noll, lika så. Detta i sin tur betyder att erforderlig dragkraft från motorn går mot hälften av erforderlig dragkraft från motor hos transportör med två kedjor, som på bilden ovan, hos ICA. Friktionsarbete i en kedja är mycket större än friktionsarbete i länkhjulens lagring. Vid beräkningar man kan, med god marginal, räkna att dragkraften med en transportkedja är 60% av dragkraften i transportörer med två kedjor. Detta ger stora besparingar i elförbrukning när man transporterar flera tusen containrar dagligen, i en distributionscentral. Man skall observera att livslängden hos lagringen i länkhjulen är mycket längre än hos lagringen i de fasta hjulen av den enkla anledning att länkhjul är utsatta enbart för radiell belastning. Länkhjul vrider sig själva i rörelseriktning så att snett stallda, axiella belastningar, praktiskt taget, förekommer aldrig.