SERBIAN NATIONAL DEFENSE SWEDEN
 

Ko svoju vojsku salje neprijatelju na sud nisu Srbi ni on, ni njegova vojska.

 

Kako je Slovenija dobila naziv

 

Neosporno je da su Slovenci bili Slovenskog porekla. Pitanje je odkud Slovencima ime koje bi se moglo pripisati svakoj Slovenskoj državi u istočnoj Evropi pod uslovom da je ta država spremna da se odrekne bliže definicije svog Slovenskog porekla.

 

Sloveniju su krstili Germani u srednjem veku, kad su počeli ekspanziju na zapad, na slovenske teritorije, porobivši prva slovenska plemena. Germani su imali za cilj da porobe sve Slovene, izbrišu im identitet i nazovu ih zajedničkim imenom, Slovenci. To je i Hitler imao u planu. Iz istog razloga su Germani odmah primili Sloveniju u "zagrljaj" Evropske Unije. Na isti način su katolička Slovačka i Slovaci dobili ime. Rezultat Germanizacije Europe je i progon neposlušnih Srba iz Krajina, 1995, da bi se "njihova lijepa" mogla hvaliti da je "etnički najčistija zemlja na svijetu". Nesto slično nije se dogodilo u istoriji ove planete. Da nije bilo Balkanskih Srba, Slovenci bi doživeli sudbinu Lužičkih Srba na severu Evrope. Danas bi pripadali Austriji i njihov službeni jezik bi bio Nemački. "Slovenskim" jezikom bi se služili po udruženjima i Slovenskim klubovima kao što to danas, rade Lužički Srbi i Koruški "Slovenci".

SRBI

 

Koje je slovensko pleme bilo zapadno od svih Slovena i kao Lužički Srbi, uvek u ratu sa Germanima. Lužički Srbi su porobljeni u 10 veku. Srbi, severnije, na južim obalama Baltičkog mora, su porobljeni tek polovinom 13 veka, posle žestokih ratova, što ih je primoralo na potpunu emancipaciju i etnički nestanak sa tih prostora. Ti Srbi su imali istovetnu religiju kao skandinavski Vikinzi "mnogobožci" i zadnji u Evropi, do svog poraza, odbijali su da prime Hrišćanstvo. Zato su ih katolički i germanski "istoričari" bacili u zaborav a Katolička crkva je za svoju agendu uzela širenje mržnje protiv svih Srba u Evropi. Hiljadu godina kasnije čovečanstvo ponovo stavlja znak pitanja na Hrišćanstvo a Katolička crkava jos uvek proganja Srbe i uništava im identitet po celoj Evropi.

 

”Slovenski”, Slovenački jezik je sličan jeziku Lužičkih Srba u Nemačkoj. Lužički, Srpski jezik, kao i jezik Slovenaca je menjan tokom hiljadu godina pod uticajem Nemačkog jezika. Slovenci su Srbi a zato što su se odrekli svog porekla i primili Katoličanstvo, Srbi su ih uvek zvali Austro-Ugarskim konjušarima.

 

Zasluga je Katoličkih i Germanskih falsifikatora istorije, zašto prva kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nije dobila ime SRBIJA. Da se to desilo, Hrvati, Arijevci iz Irana, mogli bi se okupiti u Zagorju gde bi dobili autonomnu pokrajinu, danas bi bio mir na Balkanu i Germani bi zaboravoli svoje bolesne ambicije prema Slovenima. Definicija srpske pravoslavne crkve "Srbin nije ko nije pravoslavan" je doprinela da srpsko poreklo Slovenaca padne u zaborav. Istina je da su Slovenci pomešani sa Germanima i najbolje bi bilo da se odreknu svog jezika i zaborave da su Sloveni. Pokušaji Germanskih expanzija na slovenske teritorije su prošlost i "Slovenci" im nisu od koristi danas. Srbi više ne gutaju svaku udicu koja im se baci. Vremena se menjaju. Kad Srbi danas slave Vidovdan, ne slave ga da se sete poraza na Kosovu. Slave ga zato što su na Vidovdan ubili Austrougarskog prestolonaslednika Ferdinanda von Habzburg, koji je bio bezobrazan da na Vidovdan dodje u Sarajevo i provocira Srbe.  

 

Srpski Balkan

 

SRPSKA NARODNA ODBRANA

 

PITANJE

90% katoličke POLJSKE ne prelazi nadmorsku visinu od 300 metra. Više od polovine Poljske, severna Poljska, ne prelazi nadmorsku visinu veću od 30-50 metra. U srednjem veku, Granica izmedju ”pagana” Venda, Lužičkih Srba u severnoj Evropi i Poljaka je bila reka Odra koja i danas čini granicu izmedju Poljske i Nemačke. Ako ime Poljske potiče od srpske, slovenske imenice za polje, poljanu, pitanje je ko su bili Poljaci pre nego sto ih je Katolička crkva primorala da se odreknu blize definicije svog slovenskog porekla i šta o tome, piše u katoličkim ”istoriskim” knjigama?

U desetom veku, kada su Poljaci, kao i Lužički Srbi, na silu priznali Katoličku crkvu, nadmorska visina Poljske je bila nekoliko metara niža, zbog uzdizanja kopnenih površina severne Evrope posle ledenog doba i povlačenja leda, prema severu. Taj proces traje i danas u severnoj Evropi. Na Poljskom, polje se zove POLE a Poljska se zove POLSKA.